سلام!
_

چرا باید اجی مجی تهیه کنیم

اجی مجی کن 20 بگیر

تدریس با استفاده از معلمی دلسوز و با تجربه در این پایه آموزشی

برای اولین بار آموزش در چنین وسعتی انجام شده که متناسب با روش های روز دنیا است که خط به خط کتاب درسی بررسی شده تا تمامی نیاز های آموزشی دانش آموزان رفع شود.

آموزش در قالب داستان، قصه همراه با انیمیشن و نقشه راه بصورت جذاب و پر نشاط و جلوگیری از به حاشیه کشیده شدن آموزش

استفاده از عروسک های اجی مجی برای درک بهتر مطالب و تداعی کردن محیط مدرسه و کلاس

آموزش آداب و مهارت های اجتماعی در کنار آموزش دروس

اعضا
_

اساتید موسسه اجی مجی

بهترین معلمهای نمونه کشوری

_

نرجس نوربخش

آموزگار پایه دوم

معلم نمونه کشوری

اکرم دمرچلی

آموزگار پایه پنجم و ششم

معلم نمونه کشوری

مریم احمدی

آموزگار پایه ششم

معلم نمونه کشوری

نیلوفر قهرمانی

آموزگار پایه پنجم و ششم

معلم نمونه کشوری

ریحانه رضایی

آموزگار پایه سوم

معلم نمونه کشوری

مینا قجر

آموزگار پایه اول

معلم نمونه کشوری

مریم احمدپور

آموزگار پایه پنجم

معلم نمونه کشوری

فرزانه صدیقی

آموزگار پایه چهارم

معلم نمونه کشوری

زهرا بلیوند

آموزگار پایه پنجم

معلم نمونه کشوری
‫0/5 (0 امتیاز )